VŠECHNY NOVÉ VÝTAHY OD 1.9.2017 SKOKOVÉ NAVÝŠENÍ CEN NOVÁ PŘÍSNĚJŠÍ NORMAVE ZKRATCE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ


Tato ZÁSADNÍ norma nazvaná ČSN EN 81–20 (274003, definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů) a ČSN EN 81–50 (274003, určuje proces navrhování, výpočtu a zkoušení výtahových komponentů) vstoupila v platnost 1. 5. 2015, do 31. 8. 2017 je paralelně s ní platná i současná norma (ČSN EN 81–1 a EN 81–2).

Od 1. 9. 2017 musí všechny nové výtahy, včetně těch stávajících určených ke kompletní výměně, i všechny výtahové komponenty pro modernizace, splňovat podmínky nové, přísnější normy. Rozhodující přitom bude datum 31.8.2017. Jedná se o zásadní ovlivnění ceny výtahu a výtahových šachet i jednotlicých komponentů směrem vzhůru.
Zvýšení ceny výtahu a výtahových šachet.

Navýšení cen některých komponentů.

Máte poslední možnost reagovat.

Rozhodující je datum 1.9.2017.

Více prostoru a světla v šachtě.

Pevnější a nehořlavé kabiny.

Větší bezpečnost pasažérů hlavně při požáru.

MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST VYUŽÍT VČAS PLATNOU LEGISLATIVU A UŠETŘIT více info na www.servisvytahu.cz


Podrobné informace o možnostech modernizace výtahů vám sdělí:

Ing. Ivanka Janovská

vedoucí obchodního oddělení
+420 724 971 453
ivanka@bestlift.cz