VŠECHNY NOVÉ VÝTAHY OD 1.9.2017 SKOKOVÉ NAVÝŠENÍ CEN 

NOVÁ PŘÍSNĚJŠÍ NORMA Ve zkratce to nejdůležitější:

Tato ZÁSADNÍ norma nazvaná ČSN EN 81–20 (274003, definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů) a ČSN EN 81–50 (274003, určuje proces navrhování, výpočtu a zkoušení výtahových komponentů) vstoupila v platnost 1. 5. 2015, do 31. 8. 2017 je paralelně s ní platná i současná norma (ČSN EN 81–1 a EN 81–2). 


Od 1. 9. 2017 musí všechny nové výtahy, včetně těch stávajících určených ke kompletní výměně, i všechny výtahové komponenty pro modernizace, splňovat podmínky nové, přísnější normy. Rozhodující přitom bude datum 31.8.2017. Jedná se o zásadní ovlivnění ceny výtahu a výtahových šachet i jednotlicých komponentů směrem vzhůru. - ZVÝŠENÍ CENY VÝTAHU A VÝTAHOVÝCH ŠACHET
- NAVÝŠENÍ CEN NĚKTERÝCH KOMPONENTŮ
- MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST REAGOVAT
- ROZHODUJÍCÍ JE DATUM 1.9.2017
- VÍCE PROSTORU A SVĚTLA V ŠACHTĚ
- PEVNĚJŠÍ A NEHOŘLAVÉ KABINY
- VĚTŠÍ BEZPEČNOST PASAŽÉRŮ HLAVNĚ PŘI POŽÁRU
- VÍCE BEZPEČNOSTI PRO SERVISNÍ TECHNIKY A MONTÉRY

 


MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST VYUŽÍT VČAS PLATNOU LEGISLATIVU A UŠETŘIT více info na www.servisvytahu.cz 


Podrobné informace o možnostech modernizace výtahů vám sdělí:

Ing. Ivanka Janovská, vedoucí obchodního oddělení
+420 724 971 453