V případě havarijních oprav se na nás můžete obrátit kdykoliv
na telefonní číslo +420 725 711 444, i když
nejsme vaše smluvní servisní firma.- Nevyhovuje vám doba dodání komponentů?
- Nejste spokojeni s délkou čekání na opravu?
- Již po několikáté řešíte stále dokola stejnou poruchu?​Nezávisle posoudíme stav vašeho zařízení a ZDARMA vypracujeme plán a cenu opravy


Napříč spektrem výtahových zařízení se podobně jako v jiných oborech některá zařízení porouchávají více a jiná méně. Záleží to jak na kvalitě zařízení, tak i samotných komponentů a také provádění servisních prací. 

Je nutné odlišit kvalitativní provedení výtahu a provádění oprav. Nejste-li spokojeni s termíny a prováděním oprav, vždy je vhodné projít servisní smlouvu a ujistit se, zda jsou opravy prováděny v přijatelných termínech a zda se závady neopakují a nejedná se o opravy reklamační.
Kontaktní osoba:


Vladimír Kotouč, vedoucí servisu
+420 725 711 444